Choose Language spanish English Deutch French Indonesia Japanese Chinese Hindi Korean Arabic

tari srikandi cakil

TARI SRIKANDHI CAKIL


Tari Srikandhi Cakil merupakan pethilan dari cerita mahabarata. Dimana menceritakan Cakil yang diutus oleh Prabu Jungkungmardeya dari Palanggubarja untuk memboyong Dewi Wara Srikandhi yang akan dijadikan istri Prabu Jungkungmardeya. Di tengah perjalanan Cakil bertemu dengan Srikandhi tetapi Cakil belum tau kalau sebenarnya wanita yang ditemuinya itu adalah Dewi Wara Srikandhi. Setelah terjadi dialog antara keduanya Cakil terkejut karena ternyata wanita yang ada di hadapannya adalah Dewi Wara Srikandhi yang dicarinya. Dalam dialog itu Cakil menyampaikan pesan dari prabunya untuk memboyong Dewi Wara Srikandhi, karena Srikandhi menolak maka Cakil berusaha memboyong Srikandhi secara paksa sehingga terjadi peperangan antara keduanya dan akhirnya Cakil kalah oleh pana Srikandi.

DESKRIPSI GERAK TARI SRIKANDHI CAKIL


NO GENDHING SRIKANDI CAKIL
1 Ada-ada srambahan pathet sanga
Jengkeng
Jengkeng
2 Srepeg pelog pathet nem
Sembahan, gedheg
Berdiri sabetan, lumaksana 3x, ombak banyu, srisig, endho 2x, seblak 2x, puter, ditmpani cakil, seblak endho, mundur 3 langkah, endho, jeblos, mundur, menthang, tawing kiri kanan, menthang, ngayang, sindet kanan,
Gedheg, semabahan, gedheg
Sabetan lumaksana bapang jeglong 3x, ombak banyu, ngacap, ngelit, nyerang 2x, muter, ngglebak, ngancap 2x, tanjak, ngelit2x, nyerang3x, lumaksana nggoyak, ngancap, ulap-ulap tajnak kiri, ulap-ulap, sabetan,

3 Tlepeg Ketawang Laras Pelog Pathet Nem
Laras kiri, leyek kanan, lembehan separo, enjer kanan, ngithing, mundur seblak, mundur menthang, sindet kiri, muter, kenser, maju ngancap, srisig, endho, erek-erekan seblak, mundur, sindet, hoyog, ogek lambung, seblak, menhang ukel karno, tanjak gendewa, kenser, indraya muter, lumaksana naraga, ngancap, ngglebak kebyok, hoyog kiri, mundur kaget, mundur seblak kanan, muter, kebyak, seblak, hoyog kanan, kebyok kanan, kenser, endho,

Tranjalan kanan kiri, njujut, sabetan, ngancap, ngelit, ngglebak, tanjak, ceklekan 3x, ngglebag, njujut, ogek 2x, nacah, onclang ngglebag, tanjak srisig, ngancap 3x, puter,tanjak ngancap ngece 4x, onclang, ngancap, nyerang, ngece 2x, muter hoogkan, muter, ceklekan maju, ngglebag tanjak bapang gedeg 2x, njujut 2x, tranjalan kanan kiri, puter, ngelit, jengkeng atas, berdiri tanjak kiri, ceklekan 3x, ngancap, kelit puter, (mumet), deklekan tranjalan 3x, ngglebag ulap-ulap, ngece 3x, puter, ngancap, jengkeng, berdiri, ngelit, oncalang nyegat, berdiri ngece, tanjak usap brengos, tranjalan 3x, lumaksana ogek, ngelit,

4 Srepeg laras pelog pathet Nem
puter, jengkeng, seblak mbalang gendewa, muter srisig maju,
nyerang 3x, ngglebag

5 Pathetan sanga jugag laras pelog pathet nem
sindhet, tawing kanan, tawing gendewa,
hadap depan tanjak
tanjak, muter,
tanjak,

6 Ontowecana Tobat-tobat buta leletheking jagad, reregeting bumi, tandhangmu kasar, tangan srawean, Takon nggetak-nggetak kaya bangsane sato, yen tambuh marang aku, ngakuo disik sapa praceka lan ngendi dangkamu buta?


Aba- abamu buta, wus jamak lumrahe wong takon ing dedalan ganti tinakon?Yen tambuh marang aku putra nata ing Pancalaradya, dewi Wara Srikandi kang dadi sesilihku buta.

We…lha, dasar buta ora tata, bareng nyumurupi yen sejatine aku wara Srikandi, kowe kok banjur ndeprok ana pangarepanku, ana apa….ana apa….?


We…ladalah, teka-teka kok arep mboyong Wara Srikandi, rumangsamu apa ta aku iki,? Heh….Buta! Aku ora sudi dipundhut garwa ratu gustimu! Ait… lha dalah, hanyah...hanyah…hanyah… sugih kendel bandha wani, ana wanodya ijen tanpa rowang manjing jroning wana wasa, keparat… tandangmu cukat trengginas trampil. Yooooh… aja mati tanpa aran, ngendi omahmu? Ngakua…Ngakua..ya, nduk…


Ait…Babo-babo keparat, ditakoni during semaur malah nyandhak dangka lan praceka


Ait…Ladalah, lumuh kasor basamu, yoooh…., yen tambuh marang aku, saka Paranggubarja, abdine Prabu Jungkungmardeya, Dityakalasuksara aku, balik kowe sapa hey….nduk?


Waduh…waduh…mugi tinebihna saking siku denda mboten kanyana-kanyana kula saget pinangge kaliyan paduka gusti kula Wara SrikandiMugi andadosaken ing kawuningan gusti, tebih saking Paranggubarja, kula kautus ngupadi lan mboyong paduka, minangka dados garwa prameswari gusti kula prabu Jungkungmardeya, kula nok nok non….
7 Ada-ada jugag laras pelog pathet nem Weladalah, during ngerti kridane Wara Srikandi ya? Ora minggat ! Ketiban astaku sumyur kwandamu kelakon kowe buta!

Ait Ladalah iblis laknat pada jeg- jegan, mangertiya yen aku kaparingan purba lan wasesa ora gelem dak boyong sarana aris bakal dak rudha paripeksa kowe nduk.

Wait…kelakon dak rangket dadi bandan kowe nduuuuk…..
8 Kumuda laras pelog pathet nem
Tawing kanan kiri, tanjak menthang, endo kanan kiri, tangkis, napuk, jengkeng, nangkis, kebyok kanan, berdiri lumaksana 3x, ngglebag hoyog endo kanan kiri, muter endo, endo, tangkis, mbondho, menthang kengser, endo jengkeng pukul, muter menthang sampur kanan, seblak, srisig mojok depan kanan, lumaksana 3 kali, endo 2 kali, puter seblak, hoyog-hoyogan, tangkis pukul diputar, lenggut,mundur, srisig ngoyak, ngglebag, srisig pojok depan, jengkeng tawing kanan kiri, ambil sampur kebyok kebyak berdiri, mundur, menthang kanan, endo srisig maju, puter menthang kanan, ngayang tampar 3 kali, jengkeng, pukul gendewa ngglebag, kebyok sampur kenser, kebyak puter. Nyerang 3 kali, puter ngancap,ambruk,jengkeng, capengan, berdiri tanjak kiri, capengan, puter jengkeng, berdiri ngelit, ngancap 3 kali ngoyak, nyerang, ngancap 2 kali, mundur, puter ngancap, nyerang 3 kali pukul tangkis, mbanda tangan ngancap, ngelit, ngancap, lumaksana tranjal jengkeng berdiri tanjak usap brengos 2 kali, nyerang 2 kali, endo 2 kali, nyerang 2 kali, tangkis puter, jengkeng, serang bawah ngelit, ceklekan, puter nyerang ditampar 3 kali, ambruk, berdiri puter ambruk, putar jengkeng.9 Sampak laras pelog pathet nem. Jalan ke depan, ngglebag, menthang, kanan kenser endo kanan kiri tangkis diputar, menthang erek-erekan endo puter, ngancap 2 kali, tangkis, pukul,endo jengkeng, tangkis, ngancap, endo jengkeng, srisig, seblak, endo, puter jengkeng seblak, tangkis, plintir,srisig, endo, srisig, kaget, endo 3 kali, tangkis putar, tangkis 3 kali, ngglebak ambil nyenyep, endo, srisig, menthang gendewa, endo 2 kali, endo ngglebak, kengser, jengkeng manah, tawing, srisig keluar.
Ambil keris, tanjak, ceklekan putar, jengkeng, ngelit nyerang 3 kali putar, hoyog, onclang tusuk satu kali, erek-erekan, putar tusuk, tangkis tusuk, tebas atas, tusuk atas, tanjak sawego, lumaksana satu kali, tusuk bawah, tanjak, kelit, tusuk lempeng, tebas, diseblak, putar, tusuk atas, tangkis onclang, nyegat, tanjak sawego, tusuk bawah 2 kali, tusuk atas, tangkis puter, tusuk atas, tangkis putar, jengkeng tusuk, berdiri putar, tanjak, ngancap, tanjak, ngece, tusuk bawah, tanjak, onclang, tanjak sawego putar tusuk 2 kali, putar, dipanah srisig keluar.

IRINGAN TARI SRIKANDHI CAKIL

~ Ada-adaSrambahan, laras slendro pathet Sanga

2 2 2 2 2 2 21 12
Dha sar wa no dya tam ta ma

1 1 1 1 1 165 5 2
De- wi Wa- ra Sri- kan- dhi, O..

1 1 1 1 1 165 5
Sa- yek- ti trah pra- ju- rit

1 1 1 1 1 1 1 61
Kro- dha- nya hang- ge- gi- ris- i

2 2 2 2 2 2 16 6, 1
Lim- pat o- lah- ing san- ja- ta O..
~ Srepeg Laras Pelog Pathet Nem

BK: 5
[: 6 5 6 5 2 3 2 1
2 1 2 1 3 2 3 2 5 6 5 6
5 6 5 6 2 1 2 1 3 5 6 5
6 5 6 5 3 2 1 2
3 2 3 2 3 5 6 5 :]

~ Tepleg, Ketawang Laras Pelog Pathtet Nem

BK: . . . 5
2 1 2 . 2 1 6 5 2 6 2 1 6 5 3 5
Lik 2 1 2 . 2 1 6 5 2 6 2 1 6 5 3 5
. . i . 2 6 1 2 . 2 1 6 2 1 6 5
. . 5 6 1 6 5 2 3 5 3 2 1 6 3 5
2 2 . . 2 2 3 5 2 6 2 1 6 5 3 5

~ Srepeg, laras pelog pathet nem
~ Pathetan sanga jugag laras pelog pathet nem
~ Ada-ada jugag, laras pelog pathet nem
~ Kumuda, laras pelog pathet nem
BK: 6
[: 2 6 2 6 2 6 2 6 3 3 2 3 2 1 2 1 6 5 4 5
4 2 4 5 4 2 4 5 3 2 1 2 3 2 1 6 :]
~ Sampak, laras pelog pathet nem

BK: 5
[: 5 5 5 5 1 1 1 1
1 1 1 1 2 2 2 2 6 6 6 6
6 6 6 6 1 1 1 1 5 5 5 5
5 5 5 5 2 2 2 2
2 2 2 2 5 5 5 5 :]1 komentar:

Mas Fau mengatakan...

ngancap itu gimana??

Perfomance Preview